Компания АйХит Стор ЕООД кани партньори от цяла Европа за сътрудничество!

Обезпечаваме пълния цикъл от закупуване до сервизно обслужване на всички представени артикули.

Имаме отработена логистика, собствен митнически брокер, автотранспорт.

Условията на работа с производителите, ни позволяват да представим складови цени в Европа, аналогични на заводските.

Попълнете формуляра, за да получите предложение.

Защита на вашите лични данни
 
 
G
M
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звуковая функция ограничена 200 символами

АйХит Стор ЕООД

Булстат BG204674475

1303 София, ул. Антим I, 69-71, офис 5

+359 87 811 7747
mail@ihsm.eu 
0